In 5 stappen naar een duurzaam magazijn

Magazijnen kunnen een bron van energiekosten zijn en een grote bijdrage leveren aan de 'carbon footprint' van uw organisatie. Rob van Doesburg en Raymond Beers van Capgemini beschrijven in vijf stappen hoe u een duurzaam magazijn kunt realiseren dat helpt om energiekosten en CO2-emissie te reduceren.

Stap 1: Gebruik van milieuvriendelijk constructiemateriaal

Gebruik van milieuvriendelijk constructiemateriaal leidt tot een besparing op de energiekosten en vermindert eveneens de schade welke het magazijn kan aanrichten aan het milieu.

Voorbeelden zijn:

  • Gebruik van isolatiemateriaal, met een hoge R-Waarde [1] , in de plafonds en de muren voor een efficiëntere klimaatbeheersing en het verminderen van het energieverbruik voor het verwarmen en het koelen van het magazijn.
  • Bevorderen van het gebruik van niet-toxische verven en tapijten gedurende nieuwbouw of onderhoud om verspreiding van toxische sporen te reduceren.
  • Het installeren van dakramen of zonnebuizen voor het genereren van natuurlijke verlichting om het energieverbruik te verminderen.

Stap 2: Besteed aandacht aan het magazijnontwerp

De buitenkant van het magazijn staat in relatie tot zijn directe omgeving. Installatie van een waterbeheersysteem kan bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het scheiden van verontreinigd water afkomstig van het parkeerterrein of drainagesysteem van het magazijn. Andere maatregelen zoals het aanleggen van beplanting kunnen bijdragen aan lagere irrigatiewatereisen. Dit leidt tot een reductie van de afwateringskosten en biedt schaduw om de omgevingstemperatuur te verlagen. Door het gebruik van lichte materialen in de constructie, het parkeerterrein en het dakmembraan wordt bovendien het hitte-eilandeffect [2] geminimaliseerd.

Stap 3: Recycle, vervoer efficiënt & houd schoon

Recycling van afval vermindert drastisch de hoeveelheid productafval afgevoerd naar stortplaatsen. Aangeraden wordt om binnen uw magazijn de verschillende types afval en gebieden die significante volumes van bepaalde afvalstromen veroorzaken te identificeren. Bepaal vervolgens welk type afvalbakken (bijv. karton, plastic en overig) u nodig zult hebben om afval op te slaan dan wel af te voeren en welke recycling maatregelen u zult treffen. Een andere groene optie omvat het gebruik van niet-toxische schoonmaakmiddelen, aangezien dit de verspreiding van toxine via de lucht of afvalwater van het magazijn vermindert. Tevens is het mogelijk door gebruik van de functionaliteiten van moderne warehouse management systemen, zoals Radio Frequency en Cartonization, het papiergebruik dan wel kartonafval drastisch te verminderen.

Stap 4: Beperk water en energieverbruik

Grote magazijnen worden steeds duurder om te verwarmen en te koelen. Efficiënte klimaatbeheerssystemen kunnen hulp bieden bij het efficiënt managen van de temperatuur en luchtstroom en hierdoor de uitgaven benodigd voor het verwarmen en koelen verminderen. Sommige bedrijven maken zelfs gebruik van ondergrondse geothermische energiesystemen om middels behulp van een ondergrondse warmtepomp energie op te wekken. Dit kan een zeer effectieve en kostenefficiënte manier zijn om energie te winnen voor grote magazijnen. Een ander voorbeeld is de installatie en het gebruik van lichtsensoren en bewegingdetectors om verlichtingssystemen te beheren, wat leidt tot een vermindering van het energieverbruik door slechts alleen die delen van het magazijn te verlichten welke actief in gebruik zijn.

Een aantal andere ideeën om energie te besparen zijn:

  • Gebruik veel ramen en lichtkoepels en lichtdoorschijnend bouwmateriaal om extra licht te genereren.
  • Het uitvoeren van uw transport en magazijnoperatie tijdens daglichturen.
  • Het vervangen van verlichting door energie efficiënte verlichting.
  • Het gebruik van zonnepanelen om energie tijdens de dag, voor gebruik tijdens de nacht, op te slaan.

Stap 5: Voer de operatie in het magazijn efficiënt uit

De magazijnoperatie, inclusief material handling en zendingen gereed maken voor transport, zijn de laatste twee stukjes van de ‘groene' puzzel.

Binnen material handling equipment is het gebruik van elektrische vorkheftrucks en andere soorten met een schonere interne verbrandingsmotor een ontwikkeling van de laatste paar jaren. Aangeraden wordt om binnen uw magazijn gebruik te maken van een efficiënte goederenstroom en efficiënt gebruik van interne transportmiddelen om extra handling te voorkomen.Vanuit transportmanagement bekeken hebben specifieke factoren zoals het optimaliseren van de beladingsgraad, minimaliseren van stilstand en het optimaliseren van het gebruik van verpakkingsmateriaal een directe en substantiële invloed op de 'carbon footprint' van uw magazijn. Op eenzelfde manier kunnen geavanceerde transport management systemen het laden en lossen van zendingen efficiënt inplannen en stilstanden minimaliseren, wat een bijdrage levert aan verbetering van de luchtkwaliteit rondom uw magazijn en helpt brandstofkosten te besparen.

[1] R-waarde = Warmteweerstand van een materiaallaag
De R-waarde geeft het isolerend vermogen van het materiaal weer. Hoe groter de R-waarde, hoe groter de weerstand die de warmtedoorgang ondervindt, hoe beter het material isoleert.

[2] Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden.

Bron: Logistiek 4 januari 2010

Terug naar overzicht
In 5 stappen naar een duurzaam magazijn

Heeft u vragen?

Wij staan altijd voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Neem direct contact met ons op

Sven Waersegers

0229-284717
Contact opnemen